Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera
34
De batterij en geheugenkaart plaatsen
Hier vindt u informatie over het in de camera plaatsen van de batterij en een 
optionele geheugenkaart.
Geheugenkaart
Zorg dat bij het plaatsen van een 
geheugenkaart de goudkleurige 
contactpunten omhoog zijn gericht.
Oplaadbare batterij
Plaats de batterij met het Samsung-logo 
naar boven.
De batterij en geheugenkaart verwijderen
Oplaadbare batterij
Batterijvergrendeling
Schuif de vergrendeling omhoog om de 
batterij los te maken.
Geheugenkaart
Duw voorzichtig tegen de kaart totdat deze 
uit de camera loskomt en trek de kaart 
vervolgens uit de sleuf.