Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
De batterij en geheugenkaart plaatsen
35
De geheugenkaartadapter gebruiken
Als u microgeheugenkaarten wilt gebruiken met dit product, een 
computer of een geheugenkaartlezer, moet u de kaart in een adapter 
plaatsen.
Verwijder nooit de geheugenkaart of batterij als het statuslampje knippert. Hierdoor 
zouden de gegevens op de geheugenkaart en de camera kunnen beschadigen.