Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera
36
De batterij opladen en de camera inschakelen
De batterij opladen
Voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken, moet de batterij worden 
opgeladen. Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de camera en 
sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de AC-adapter.
Statuslampje
• 
Rode lampje brandt: opladen
• 
Groene lampje brandt: volledig opgeladen
• 
Rode lampje knippert: fout bij opladen
• 
Laad de batterij op terwijl de camera is uitgeschakeld.
• 
Gebruik alleen de AC-adapter en de USB-kabel die bij de camera zijn geleverd. Als u 
een andere AC-adapter gebruikt, is het mogelijk dat de batterij van de camera niet 
kan worden opgeladen of niet correct werkt.
De camera inschakelen
Stel de aan/uit-schakelaar in op ON.
•  Als u de camera wilt uitschakelen, stelt u de aan/uit-schakelaar in op OFF.
•  Het scherm voor de eerste instellingen verschijnt wanneer u de camera voor 
het eerst inschakelt. (p. 37)