Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
3
Informatie over gezondheid en veiligheid
Als er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de camera komen, 
moet u meteen alle voedingsbronnen, zoals de batterij of 
oplader, loskoppelen en vervolgens contact opnemen met een 
servicecenter van Samsung.
Zorg dat u zich houdt aan regelgeving die het gebruik van een 
camera in bepaalde omgevingen beperkt.
•  Voorkom storing met andere elektronische apparaten.
•  Schakel de camera uit als u zich in een vliegtuig bevindt. Uw camera kan 
storing met de apparatuur in het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle 
voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en schakel uw camera uit als 
dit wordt gevraagd door het vliegtuigpersoneel.
•  Schakel de camera uit in de buurt van medische apparatuur. Uw camera 
kan storing met medische apparatuur in ziekenhuizen of zorginstellingen 
veroorzaken. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en 
aanwijzingen van medisch personeel.
Voorkom storing met pacemakers.
Houd een veilige afstand tussen deze camera en pacemakers om mogelijke 
storingen te voorkomen, wat wordt aangeraden door fabrikanten en 
onderzoeksgroepen. Als u vermoedt dat uw camera storing veroorzaakt bij 
een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de camera meteen 
uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische 
apparatuur voor hulp.
     Voorzichtig—situaties die kunnen resulteren in beschadiging 
van de camera of andere apparatuur
Haal de batterijen uit de camera wanneer u deze voor langere tijd 
opbergt.
Batterijen in het batterijvak kunnen na verloop van tijd gaan lekken of roesten 
en ernstige schade aan uw camera veroorzaken.
Gebruik uitsluitend authentieke, door de fabrikant aanbevolen 
lithium-ionbatterijen ter vervanging. Zorg dat u de batterij niet 
beschadigt of verhit.
Niet-officiële, beschadigde of verhitte batterijen kunnen brand of persoonlijk 
letsel veroorzaken.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen, opladers, 
kabels en accessoires.
•  Niet-goedgekeurde batterijen, opladers, kabels of accessoires kunnen 
de camera beschadigen, letsel veroorzaken of ertoe leiden dat batterijen 
exploderen.
•  Samsung is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door niet-
goedgekeurde batterijen, opladers, kabels of accessoires.
Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is 
bedoeld.
Verkeerd gebruik van de batterij kan brand of een schok veroorzaken.