Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera
39
Functies (opties) selecteren
Toetsen en draaiknoppen gebruiken
Gebruik een van de volgende methoden om een optie te selecteren:
•  Draai instelwieltje 1 en druk op [o].
•  Draai instelwieltje 2 en druk op [o].
•  Druk op [D/I/C/F] en druk op [o].
Functies toewijzen aan toetsen en draaiknoppen
U kunt verschillende toetsen en draaiknoppen toewijzen om uw favoriete 
functies te starten. Er kunnen functies worden toegewezen aan de volgende 
toetsen en instelwieltjes: toets Aangepast, AEL-toets, EV-toets en instelwieltje 
1 en 2.
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Toetstoewijzing.
Selecteer een toets in de lijst.
Selecteer een functie.
• 
U kunt een functie die u aan een toets hebt toegewezen, later altijd 
weer wijzigen.
Druk op [m] om naar het vorige scherm te gaan.
Stel opname-opties in met de aangepaste toetsen en maak een 
foto.