Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Functies (opties) selecteren
40
Selecteren met aanraken
Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals pennen of potloden om het scherm te 
bedienen. U kunt hiermee het scherm beschadigen.
Slepen: blijf een gedeelte op het 
scherm aanraken en sleep uw vinger 
over het scherm.
Aanraken: raak een pictogram aan om 
een menu of een optie te selecteren.
Vegen: veeg uw vinger voorzichtig over 
het scherm.
• 
Wanneer u het scherm aanraakt of over het scherm veegt, kan er kleurverandering 
optreden. Dit wijst niet op een defect, maar is een kenmerk van het 
aanraakscherm. Duw of veeg niet te hard op het scherm om de verkleuringen te 
minimaliseren.
• 
Het aanraakscherm werkt mogelijk niet correct als u de camera gebruikt in 
omstandigheden met zeer hoge luchtvochtigheid.
• 
Het scherm werkt mogelijk niet correct als u een beschermingsfolie of andere 
accessoires aanbrengt op het scherm.
• 
Afhankelijk van de kijkhoek, kan het scherm donker lijken. Pas de helderheid of de 
kijkhoek aan om de resolutie te verbeteren.
Gebruiken m
Druk op [m] of raak 
 aan op het scherm en wijzig de opnameopties 
of instellingen.
Bijvoorbeeld het fotoformaat in de P-modus instellen
Draai de modusdraaiknop naar P.
Druk op [m] of raak 
 aan.