Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Functies (opties) selecteren
43
iFn gebruiken
Druk op [i-Function] op een i-Function-lens om handmatig de sluitertijd, 
diafragmawaarde, belichtingswaarde, ISO-waarde en witbalans voor de lens te 
selecteren en aan te passen.
0.0
AWB
Selecteer een optie.
Pas de waarde van een optie aan.
De iFn Standaard-functie gebruiken
Wanneer u [i-Function] op een i-Function-lens gebruikt, kunt u sluitertijd, 
diafragmawaarde, belichtingswaarde, ISO-waarde en witbalans voor de lens 
handmatig selecteren en aanpassen. U kunt ook de functie Intelli-zoom 
gebruiken.
Draai de modusdraaiknop naar P, A, S of M.
Druk op [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 iFn-instelling 
ĺ
 iFn Standaard.
Druk op [m] om terug te gaan naar de opnamemodus.
Druk op [i-Function] op de lens om een instelling te selecteren.
• 
Als u wilt selecteren welke items worden weergegeven, drukt u op 
[m] 
ĺ
 d 
ĺ
 iFn-instelling 
ĺ
 raakt u iFn Standaard 
ĺ
 aan en 
selecteert u een item.