Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Functies (opties) selecteren
45
De iFn Plus-functie gebruiken
Op een i-Function-lens drukt u op [i-Function] en drukt u op [a] of [B] op 
de camera. U kunt toegewezen functies starten of het instellingsmenu openen 
met i-Function.
Bijvoorbeeld de functie voor fotokwaliteit toewijzen aan de AEL-toets
Draai de modusdraaiknop naar P, A, S of M.
Druk op [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 iFn-instelling.
Raak iFn Plus aan en selecteer AEL 
ĺ
 Kwaliteit.
Druk op [m] om terug te gaan naar de opnamemodus.
Druk op [i-Function] op een i-Function-lens en druk op [a] op 
de camera.
Selecteer een optie voor de fotokwaliteit.
Druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen en druk 
vervolgens de [Ontspanknop] helemaal in om de foto te maken.
Beschikbare opties
Opnamemodus
P
A
S
M
3D
Diafragma
-
O
-
O
-
Sluitertijd
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Witbalans
O
O
O
O
O
Intelli-zoom
O
O
O
O
-
• 
Deze functie is niet beschikbaar als u een 3D-lens aansluit en 3D-auto-stand in 
3D-modus instelt.
• 
Intelli-Zoom is niet beschikbaar wanneer u foto's maakt in de bestandsindeling 
RAW.
• 
Intelli-Zoom wordt uitgeschakeld wanneer u achter elkaar foto's maakt.
• 
Intelli-Zoom wordt uitgeschakeld wanneer u video's opneemt door op de video-
opnametoets te drukken.