Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera
46
Schermpictogrammen
Pictogram
Beschrijving
Opnamemodus
Huidige datum
Huidige tijd
Bluetooth aan
Brandpuntsafstand*
Balk met meldingenpaneel 
(aanraken)
Aanduiding voor 
oververhittingswaarschuwing
Geheugenkaart niet geplaatst**
Automatische 
belichtingsvergrendeling  
(p. 117)
Vergrendeling automatische 
scherpstelling (p. 117)
Vergrendeling voor 
flitserintensiteit (p. 110)
Resterend aantal foto's
Autofocuskader
Spotmetingsgebied
• 
: volledig geladen
• 
 
: gedeeltelijk 
geladen
• 
 (Rood): leeg (herlaad de 
batterij)
• 
: aan het laden
Pictogram
Beschrijving
Bewegingsonscherpte
Schaal voor handmatig 
scherpstellen
Peilmeter (p. 49)
Histogram (p. 116)
Scherpstellen
Sluitertijd
Diafragmawaarde
Belichtingsaanpassingswaarde
Belichtingsniveauweergave
ISO-waarde (p. 80)
*  Dit pictogram wordt weergegeven wanneer u de Power Zoom-
lens aansluit.
**  Foto's die zijn gemaakt zonder een geheugenkaart te plaatsen, 
kunnen niet worden afgedrukt of overgebracht naar een 
geheugenkaart of een computer.
In de opnamemodus
Foto's maken
1. Opnamegegevens