Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Schermpictogrammen
47
Pictogram
Beschrijving
Gezichtsdetectie
Witbalans (p. 83)
Fijnafstelling witbalans
Optische beeldstabilisatie (OIS) (p. 99)
Intelli-zoom aan
Percentage Intelli-zoom
Dynamisch bereik (p. 114)
3. Opname-opties (aanraken)
Pictogram
Beschrijving
De Smart-modus wijzigen*
Een aangepaste modus opslaan
Quick Transfer (p. 149)
Aanraak AF-opties
Opname-opties
Smart-paneel
*  Dit pictogram verschijnt alleen als u de Smart-modus selecteert.
De weergegeven pictogrammen veranderen 
volgens de modus die u selecteert of de opties die 
u instelt.
2. Opname-opties
Pictogram
Beschrijving
Fotoformaat
RAW-bestand
Transportmodus
Flitser (p. 106)
Flitserintensiteit aanpassen
Lichtmeting (p. 111)
AF-stand (p. 87)
Scherpstelgebied