Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Schermpictogrammen
48
Pictogram
Beschrijving
Opnamemodus
Schakelen tussen AF en MF. 
(aanraken)
Schakelen tussen Enkelvoudige 
AF en Continu AF. (aanraken)
Optie voor Aanraak AF (aanraken)
Huidige opnametijd/beschikbare 
opnametijd
Snelle/langzame film (p. 122)
Afspeeltijd nadat de functie 
Snelle/langzame film is toegepast
Aanduiding voor 
oververhittingswaarschuwing
Pictogram
Beschrijving
• 
: volledig geladen
• 
 
: gedeeltelijk geladen
• 
 (Rood): leeg (herlaad de 
batterij)
• 
: aan het laden
Zoomindicator*
Belichtingswaarde
ISO-waarde (p. 80)
Geluidsniveau video's
*  Dit pictogram wordt weergegeven wanneer u de Power Zoom-
lens aansluit.
Video's opnemen
1. Opnamegegevens