Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Schermpictogrammen
49
Pictogram
Beschrijving
In-/uitfaden (p. 123)
Snelle/langzame film (p. 122)
Spraakopname uit (p. 124)
Zoom-toets*
* Dit pictogram wordt weergegeven wanneer u de Power Zoom-
lens aansluit.
De weergegeven pictogrammen veranderen 
volgens de modus die u selecteert of de opties die 
u instelt.
Over de peilmeter
Met de peilmeter kunt u de camera uitlijnen met 
de horizontale en verticale lijnen op het scherm. 
Als de niveaumeter niet waterpas is, kunt u deze 
kalibreren met de functie Horizontale kalibratie.  
(p. 180)
Verticaal
Horizontaal
Ÿ
 Parallel
Ÿ
 Niet horizontaal
2. Opname-opties
Pictogram
Beschrijving
Videoformaat
Lichtmeting (p. 111)
AF-stand (p. 87)
Witbalans (p. 83)
Fijnafstelling witbalans
Optische beeldstabilisatie (OIS) (p. 99)