Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Schermpictogrammen
51
Instellen welke informatie wordt 
weergegeven
Druk meerdere keren op [D] om het type weergave te wijzigen.
Modus
Type weergave
Opname
• 
Basisgegevens over opnamen + toetsen voor opname-opties 
+ gegevens over huidige opname-opties
• 
Basisgegevens over opnamen (opnamemodus, sluitertijd, 
diafragmawaarde, belichtingswaarde, ISO-waarde, enzovoort)
• 
Basisgegevens over opnames + knoppen voor opname-
opties (MENU, Fn, Quick Transfer, Aanraak AF, Aangepaste 
modus opslaan) + gegevens over huidige opname-opties 
(fotoformaat, Transportmodus, Flitser, Lichtmeting, AF-stand, 
enzovoort) + Histogram
• 
Basisgegevens over opnamen + toetsen voor opname-opties 
+ gegevens over huidige opname-opties + peilmeter
• 
Geen informatie (wanneer verbonden met een HDMI-tv of 
-monitor)
Afspelen
• 
Algemene informatie
• 
Alle informatie over het huidige bestand weergeven.
• 
Alle informatie over het huidige bestand weergeven, inclusief 
het RGB-histogram.