Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Schermpictogrammen
52
Het meldingenpaneel weergeven
Raak 
 aan de bovenkant van het scherm aan om het meldingenpaneel te 
openen. U kunt de helderheid van het scherm aanpassen of de datum en tijd, 
levensduur van de batterij en informatie over gegevensopslag weergeven. U 
kunt ook de status van een Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding bekijken en deze 
in- of uitschakelen. Als er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar 
is wanneer de camera is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, knippert de 
balk van het meldingenpaneel en wordt een melding weergegeven in de 
rechterbovenhoek van het meldingenpaneel. Raak de onderrand van het 
meldingenpaneel aan of druk op [m] of [f] om het te sluiten.
Auto
Opslag
10 opname(n)
Batterijniveau
Bluetooth
Wi-Fi-netwerk
Verbindingsstatus
Opslag en batterijniveau
Helderheid display
Nieuwe firmware