Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Lenzen
54
SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II-lens (voorbeeld)
7
1
2
3
5
6
4
Nr.
Beschrijving
1
Lensvattingmarkering
2
Zoomvergrendelingsknop
3
Lens
4
Scherpstelring (p. 96)
5
i-Function-toets (p. 43)
6
Zoomring
7
Lenscontactpunten*
*  Vermijd contact met of schade aan de lenscontactpunten.
De lens vergrendelen of ontgrendelen
U vergrendelt de lens door de zoomvergrendelingsknop van de 
camerabehuizing af te schuiven en vast te houden en vervolgens de zoomring 
te draaien zoals wordt aangegeven in de afbeelding.