Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
5
Informatie over gezondheid en veiligheid
U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op de 
camera.
Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden worden beschadigd. 
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.
Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht.
Hierdoor kan de beeldsensor verkleuren of defect raken.
Als de camera oververhit raakt, verwijdert u de batterij en laat u 
de camera afkoelen.
•  Bij langdurig gebruik van de camera kan de batterij oververhit raken en kan 
de interne temperatuur van de camera oplopen. Verwijder de batterij als de 
camera niet meer werkt en laat deze afkoelen.
•  Hoge interne temperaturen kunnen ruis in uw foto's veroorzaken. Dit is 
normaal en is niet van invloed op de algehele prestaties van de camera.
Voorkom storing met andere elektronische apparaten.
De camera zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen 
veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is 
beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en 
andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw 
elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen. 
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde apparaten of accessoires om 
ongewenste storing te voorkomen.
Gebruik de camera in de normale positie.
Voorkom contact met de interne antenne van de camera.
Gegevensoverdracht en uw verantwoordelijkheden
•  Gegevens die worden overgedragen via WLAN, kunnen worden gestolen, 
dus draag geen gevoelige gegevens over in openbare ruimten of via open 
netwerken.
•  De fabrikant van de camera is niet aansprakelijk voor gegevensoverdracht 
die inbreuk maakt op auteursrechten of handelsmerken, of wetgeving met 
betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht en verordeningen aangaande 
openbare zeden schendt.
Voorzorgsmaatregelen voor Bluetooth
•  De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of 
het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of 
ontvangen.
•  Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde 
apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten 
staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen 
communiceren, afneemt.
•  Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn 
getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
•  Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld 
voor het illegaal kopiëren van bestanden of het illegaal aftappen 
van communicatie voor commerciële doeleinden). De fabrikant niet 
verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-
functie.
•  Sluit geen Bluetooth-luidsprekers, -hoofdtelefoon of andere accessoires aan.