Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera
60
Opnamemodi
Met twee eenvoudige opnamemodi (Auto-modus en Smart-modus) kunt 
u gemakkelijk foto's met verschillende automatische instellingen maken. 
Aanvullende modi maken grotere aanpassingen van instellingen mogelijk.
Pictogram
Beschrijving
t
Automatische modus (p. 60)
P
Programmamodus (p. 62)
A
Diafragmaprioriteitmodus (p. 64)
S
Sluiterprioriteitstand (p. 65)
M
Handmatige modus (p. 66)
T
Aangepaste stand (p. 67)
i
Samsung Automatische opname (p. 69)
s
Intelligent-modus (p. 71)
t
 Automatische modus
In de Automatische modus herkent de camera omgevende omstandigheden 
en past het automatisch factoren aan die aan de belichting toevoegen, 
inclusief de sluitertijd, diafragmawaarde, meting, witbalans en 
belichtingscompensatie. Gezien de camera de meeste functies bestuurt, 
zijn enkele opnamefuncties beperkt. Deze modus is nuttig om snel 
momentopnamen met de minste hoeveelheid aanpassingen vast te leggen.
Draai de modusdraaiknop naar t.
Plaats het onderwerp in het kader.