Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
61
Druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen.
• 
De camera selecteert een scène. Het bijbehorende scènepictogram 
wordt op het scherm weergegeven.
Herkenbare scènes
Pictogram
Beschrijving
Landschappen
Scènes met helderwitte achtergronden
Landschappen tijdens de nacht
Portretten tijdens de nacht
Landschappen met tegenlicht
Portretten met tegenlicht
Portretten
Close-upfoto's van onderwerpen
Close-upfoto's van tekst
Pictogram
Beschrijving
Zonsondergangen
Binnen, donker
Gedeeltelijk verlicht
Close-up met spotlight
Portretten met spotlight
Blauwe luchten
Beboste gebieden bestaan meestal uit onderwerpen met groene 
kleuren
Close-ups van kleurrijke onderwerpen
De camera staat stabiel op een statief en het onderwerp beweegt 
gedurende een bepaalde tijd niet. (wanneer u in het donker 
opnamen maakt)
Actief bewegende onderwerpen
Druk op de [Ontspanknop] om een foto te maken.
• 
De camera kan verschillende scènes selecteren en de instellingen op verschillende 
manieren aanpassen, ook wanneer u op deze op hetzelfde onderwerp richt. 
Scènekeuze is afhankelijk van externe factoren, zoals cameratrilling, belichting en 
afstand tot het onderwerp.
• 
Als de camera niet de juiste scènemodus herkent, gebruikt het de 
standaardinstellingen voor de modus Automatisch.
• 
Ook als er een gezicht wordt gedetecteerd, is het mogelijk dat de camera geen 
portretmodus selecteert. Dit hangt af van de positie van het onderwerp en de 
lichtval.
• 
Zelfs als u een statief gebruikt, detecteert de camera mogelijk niet de statiefmodus 
(
) als het onderwerp beweegt.
• 
De batterij raakt sneller leeg omdat de instellingen vaker worden gewijzigd om de 
juiste scène te selecteren.