Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
63
Programmaverschuiving
Met de functie Programmaverschuiving kunt u de sluitertijd of 
diafragmawaarde aanpassen terwijl de camera dezelfde belichtingswaarde 
behoudt. Als u instelwieltje 1 of instelwieltje 2 naar links draait, wordt 
de sluitertijd korter en de diafragmawaarde groter. Als u instelwieltje 
1 of instelwieltje 2 naar rechts draait, wordt de sluitertijd langer en de 
diafragmawaarde kleiner.
Richting
Aanpasbaar item
De sluitertijd wordt korter en de diafragmawaarde wordt 
groter.
De sluitertijd wordt langer en de diafragmawaarde wordt 
kleiner.
U kunt ook andere functies instellen voor instelwieltje 1 en 2. (p. 177)
Minimale sluitertijd
Instellen dat de sluitertijd niet korter is dan de geselecteerde sluitertijd. Als er 
echter geen optimale belichtingswaarde kan worden behaald omdat voor de 
ISO-waarde de maximale ISO-waarde is bereikt die is ingesteld met Auto ISO 
bereik, kan de sluitertijd korter zijn dan de geselecteerde minimale sluitertijd.
Minimale sluitertijd 
instellen:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Minimale sluitertijd 
ĺ
 een optie.
• 
Als u Auto (link naar brandpuntafstand) selecteert, stelt de camera automatisch 
een minimale sluitertijd in op basis van de brandpuntsafstand van de lens. Blader 
naar Auto (link naar brandpuntafstand) en druk op [F] om de minimale 
sluitertijd te verlagen of te verhogen.
• 
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de ISO-waarde is ingesteld op Auto.
• 
Deze functie is alleen beschikbaar in de Programma- of Diafragmaprioriteitmodus.