Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
64
A
 Diafragmaprioriteitmodus
In de Diafragmaprioriteitmodus berekent de camera automatisch de sluitertijd 
die bij de gekozen diafragmawaarde past.
U kunt de scherptediepte regelen door de diafragmawaarde te veranderen. 
Deze modus is handig voor het maken van portretten en foto's van bloemen 
en landschappen.
Grote scherptediepte
Kleine scherptediepte
Draai de modusdraaiknop naar A.
Draai instelwieltje 1 of instelwieltje 2 om de diafragmawaarde 
aan te passen.
• 
U kunt ook andere functies instellen voor instelwieltje 1 en 2. (p. 177)
• 
U kunt de diafragmawaarde ook aanpassen door op [f] te drukken, 
naar de diafragmawaarde te gaan en vervolgens instelwieltje 1 te 
draaien of uw vinger over het scherm te slepen.
Stel de gewenste opties in.
Druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen en druk 
vervolgens de [Ontspanknop] helemaal in om de foto te maken.
• 
In omstandigheden met weinig omgevingslicht, moet u wellicht de ISO-waarde 
verhogen om onscherpe foto's te voorkomen.
• 
U stelt de minimale sluitertijd als volgt in: druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 
b
 
ĺ
 Minimale sluitertijd 
ĺ
 een optie.