Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
66
M
 Handmatige modus
In de Handmatige modus kunt u zowel diafragmawaarde als sluitertijd 
handmatig instellen. Hiermee hebt u volledig controle over de belichting van 
uw foto's.
Deze modus is handig in gecontroleerde opnamesituaties, zoals een studio, 
of wanneer het noodzakelijk is om de belichting preciezer af te stellen. De 
Handmatige modus is tevens aanbevolen voor nachtopnamen of opnamen 
van vuurwerk.
Draai de modusdraaiknop naar M.
Draai instelwieltje 1 en 2 om respectievelijk de sluitertijd en 
diafragmawaarde aan te passen.
• 
U kunt ook andere functies instellen voor instelwieltje 1 en 2. (p. 177)
• 
U kunt de sluitertijd of diafragmawaarde ook aanpassen door op 
[f] te drukken, naar de sluitertijd of diafragmawaarde te gaan en 
vervolgens instelwieltje 1 te draaien of uw vinger over het scherm te 
slepen.
Stel de gewenste opties in.
Druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen en druk 
vervolgens de [Ontspanknop] helemaal in om de foto te maken.
De Bulb-functie gebruiken
Met de Bulb-functie kunt u nachtopnamen of opnamen van een sterrenhemel 
maken. Terwijl u de [Ontspanknop] ingedrukt houdt, blijft de sluiter 
geopend zodat u speciale effecten met bewegend licht kunt maken. Laat de 
[Ontspanknop] los om de sluiter te sluiten.
De Bulb-functie 
gebruiken:
Draai instelwieltje 1 volledig naar links naar Bulb 
ĺ
 houd de 
[Ontspanknop] gedurende de gewenste tijd ingedrukt.
• 
Als u een hoge ISO-waarde instelt of de sluiter lang openzet, kan er meer beeldruis 
optreden.
• 
Snelheidsopties, flitser en One Touch-opname kunnen niet worden gebruikt met 
de Bulb-functie.
• 
De Bulb-functie is alleen beschikbaar in de handmatige modus.
• 
Gebruik een statief en draadontspanner om te voorkomen dat de camera 
beweegt.
• 
Hoe langer de sluiter is geopend, hoe langer het duurt om een foto op te slaan. 
Schakel de camera niet uit terwijl de camera een foto opslaat.
• 
Als u deze functie langere tijd wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de batterij 
volledig is opgeladen.