Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
67
T
 Aangepaste modus
De aangepaste modus laat u uw eigen opnamemodi maken door opties 
aan te passen en deze op te slaan. Sla veelgebruikte optie-instellingen 
op als aangepaste stand met een naam en gebruik deze als uw eigen 
opnamemodus die geschikt is voor de betreffende opname-omgeving. 
Gebruik de aangepaste modus wanneer u foto's vastlegt in verschillenden 
omgevingen, u voorkeursinstellingen voor opnemen wilt gebruiken of als u 
vaak vooringestelde opties gebruikt in bepaalde omstandigheden.
Aangepaste modus opslaan
Draai de modusdraaiknop naar P, A, S, M of T.
Stel de opname-opties in.
Druk op [m] en selecteer d 
ĺ
 Aangepaste stand beheren 
ĺ
 Opslaan.
• 
U kunt ook een aangepaste stand opslaan door 
 of 
 
ĺ
 Opslaan 
op het scherm aan te raken.
Verifieer de opname-opties en selecteer Opslaan of Opslaan als.
Gebruik het schermtoetsenbord om een naam voor de modus in 
te geven. (p. 156)
Druk op [o] om de naam van de modus op te slaan.
Leg een representatieve foto vast voor de modus die u wilt 
opslaan.
Selecteer Opslaan.
U kunt maximaal 40 aangepaste modi opslaan.