Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
68
Aangepaste modi downloaden
U kunt verschillende opname-instellingen (film) downloaden op een 
smartphone en delen met de camera. (p. 151)
Verbind de camera en een smartphone via Bluetooth.
Schakel Samsung Camera Manager in op de smartphone.
Selecteer Pro Suggest Market.
Download de gewenste film.
• 
Gedownloade films worden als aangepaste modi opgeslagen op de 
camera.
• 
De aangepaste modus die is opgeslagen op de camera, wordt automatisch 
gedeeld met een smartphone wanneer de camera en een smartphone worden 
verbonden.
• 
Sommige van de opname-instellingen (film) worden mogelijk niet ondersteund op 
de camera.
Aangepaste modus selecteren
Draai de modusdraaiknop naar T.
Selecteer in het pop-upvenster Ja 
ĺ
 een modus.
• 
U kunt ook op [m] drukken en d 
ĺ
 Aangepaste stand beheren 
ĺ
 Openen 
ĺ
 een modus selecteren.
• 
U kunt ook 
 op het scherm aanraken en Openen 
ĺ
 een modus 
selecteren.
• 
Als er geen aangepaste modi zijn opgeslagen, kunt u een 
opnamemodus selecteren in een pop-upvenster op de camera, 
opname-opties instellen en nieuwe aangepaste modi opslaan.
Verifieer de opname-opties en selecteer vervolgens OK.
Aangepaste modus verwijderen
Draai de modusdraaiknop naar P, A, S, M of T.
Druk op [m] en selecteer d 
ĺ
 Aangepaste stand beheren 
ĺ
 Wissen 
ĺ
 Meer wissen.
• 
Als u alle opgeslagen aangepaste modi wilt verwijderen, selecteert 
Alles wissen en selecteert u Ja wanneer het pop-upbericht wordt 
weergegeven.
Selecteer de modus die u wilt verwijderen en druk op [n].