Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
6
Aanduidingen in deze gebruiksaanwijzing
Modusaanduidingen
Modus
Pictogram
Auto
t
Programma
P
Diafragmaprioriteit
A
Sluiterprioriteit
S
Handmatig
M
Aangepast
T
Samsung Automatische opname
i
Intelligent
s
Pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing
Pictogram
Functie
Aanvullende informatie
Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen
[  ]
Cameratoetsen. Voorbeeld: [Ontspanknop] staat voor de 
ontspanknop.
(  )
Paginanummer van verwante informatie
ĺ
De volgorde van de opties of menu's die u moet 
selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: 
selecteer b 
ĺ
 Kwaliteit (staat voor: selecteer b en 
vervolgens Kwaliteit).
*
Voetnoot