Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
69
i
 Samsung Automatische opname
In de modus Samsung Automatische opname kunt u actiefoto's maken, zoals 
iemand die een honkbal raakt, een sprongopname of wanneer het onderwerp 
een specifiek punt passeert.
Draai de modusdraaiknop naar i.
Raak 
 of 
 aan en selecteer HonkbalSprongopname of 
Trap Shot.
Druk de [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken.
• 
De camera maakt continu foto's wanneer beweging van het 
onderwerp wordt gedetecteerd.
• 
Druk op [m] om het opnemen te stoppen.
• 
Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera beweegt.
• 
In donkere omgevingen is het mogelijk dat de camera de beweging van 
onderwerpen niet correct vastlegt.
• 
U kunt alleen het fotoformaat 3:2 selecteren.
Als Sprongopname is geselecteerd
Stel scherp op het onderwerp en start de opname. De camera maakt de foto 
automatisch wanneer wordt gedetecteerd dat het springende onderwerp zich 
op het hoogste punt bevindt. U kunt ook een gebied dat u aanraakt op het 
scherm selecteren en hierop scherpstellen.
• 
De camera kan bij het maken van de foto de persoon die het hoogste springt, 
gebruiken als referentiepunt wanneer veel mensen springen.
• 
Onder de volgende omstandigheden is het mogelijk dat de camera de foto niet 
correct maakt:
 
-
De hoogte van het onderwerp is minder dan 50% van de kijkhoek ten opzichte 
van de verticale referentie.
 
-
De sprong is niet hoog genoeg om te worden gedetecteerd door de camera.