Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
70
Als Honkbal is geselecteerd
De camera maakt de foto automatisch wanneer een bal wordt gedetecteerd 
op het geschatte slagpunt dat u hebt ingesteld.
Als u de verticale lijn op het slagpunt wilt plaatsen, sleept u de verticale lijn op 
het scherm of draait u instelwieltje 1 of 2.
Als u de locatie van de slagman en de bal wilt wijzigen, tikt u op de verticale 
lijn en sleept u deze naar de locatie van de slagman terwijl deze richting de 
werper kijkt. U kunt de lijn niet naar het ondoorzichtige gebied op het scherm 
slepen.
• 
Onder de volgende omstandigheden is het mogelijk dat de camera de foto niet 
correct maakt:
 
-
Wanneer een foto wordt gemaakt buiten een kijkhoek van ± 20° vanaf de kant 
van de slagman (in de richting van het pad van de bal).
 
-
Wanneer het geschatte slagpunt zich buiten het selecteerbare gebied bevindt.
 
-
Als er zich een net of hek bevindt tussen u en het onderwerp.
• 
De camera kan zelfs een foto maken wanneer er geen bal wordt gedetecteerd, 
bijvoorbeeld bij een onderwerp met tegenlicht, wanneer u foto's binnenshuis 
maakt of wanneer u foto's maakt zonder een statief te gebruiken.
Als Trap Shot is geselecteerd
De camera maakt continu foto's wanneer wordt gedetecteerd dat het 
onderwerp beweegt in de richting van de pijl bij de lijn die u hebt ingesteld.
Als u de verticale lijn op het scherm wilt positioneren, sleept u het 
pijlpictogram op de verticale lijn naar het gewenste punt en draait u 
instelwieltje 1 of 2.
U kunt ook het gebied op het scherm aanraken waar het onderwerp naar 
verwachting zal passeren of de scherpstelling handmatig aanpassen door de 
scherpstelring te draaien nadat u de [Ontspanknop] half hebt ingedrukt.
• 
Wanneer u Trap Shot selecteert, wordt de functie voor direct handmatig 
scherpstellen (Direct Manual Focus; DMF) automatisch ingesteld.
• 
Wanneer u Trap Shot selecteert, wordt de AF-stand ingesteld op Enkelvoudige AF 
en wordt het AF-gebied ingesteld op Keuze AF.
• 
Het gebied waar het onderwerp naar verwachting zal passeren, moet scherp in 
beeld zijn.
• 
U kunt de lijn niet naar het ondoorzichtige gebied van het scherm slepen.
• 
Onderwerpen die in dezelfde richting bewegen, worden mogelijk niet correct 
gedetecteerd afhankelijk van de kijkhoek of de grootte van de onderwerpen.
• 
Onder de volgende omstandigheden is het mogelijk dat de camera de foto niet 
correct maakt:
 
-
Wanneer het onderwerp te klein is.
 
-
Wanneer het onderwerp te snel beweegt.
 
-
Wanneer er bewegende voorwerpen op de achtergrond zijn.
 
-
Wanneer u foto's maakt op donkere locaties binnenshuis, zoals in een sporthal.