Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
72
Panoramafoto's vastleggen
In de Panoramamodus kunt u een brede panoramascène vastleggen in één 
foto. In de Panoramamodus wordt een serie foto's gemaakt en gecombineerd 
om een panorama-afbeelding te maken.
Draai de modusdraaiknop naar s en selecteer Panorama.
Houd de [Ontspanknop] ingedrukt om de opname te starten.
Terwijl de [Ontspanknop] is ingedrukt, beweegt u de camera 
langzaam in de gewenste richting.
• 
Er wordt een pijl in de richting van de beweging weergegeven en 
een volledige afbeelding van de opname wordt weergegeven in het 
voorbeeldvak.
• 
Wanneer de scènes zijn uitgelijnd, legt de camera de volgende foto 
automatisch vast.
Wanneer u klaar bent, laat u de [Ontspanknop] los.
• 
De camera slaat de opnamen automatisch op als één foto.
• 
Als u de [Ontspanknop] los laat tijdens het opnemen, wordt de 
panoramaopname beëindigd en worden de vastgelegde foto's 
opgeslagen.
• 
De resolutie verschilt afhankelijk van de panoramafoto die u hebt gemaakt.
• 
In de panoramamodus zijn bepaalde opname-opties niet beschikbaar.
• 
De compositie van de opname of de beweging van het onderwerp kunnen een 
reden zijn waarom de camera stopt met het maken van opnamen.
• 
Als u in de Panoramamodus de beweging van de camera stopt wanneer het einde 
van de scène op het scherm van de camera verschijnt, neemt de camera mogelijk 
niet de volledige scène op om de fotokwaliteit te verbeteren. Als u de volledige 
scène wilt vastleggen, beweegt u de camera iets verder dan het punt waar u de 
scène wilt eindigen.
• 
Voor de beste resultaten bij het vastleggen van panoramafoto's moet u het 
volgende vermijden:
 
-
de camera te snel of te langzaam bewegen
 
-
de camera te weinig bewegen om het volgende beeld vast te leggen
 
-
de camera met ongelijkmatige snelheden bewegen
 
-
de camera schudden
 
-
opnemen op donkere locaties
 
-
bewegende onderwerpen in de buurt vastleggen
 
-
opnameomstandigheden waar de helderheid of kleur van het licht verandert
• 
Gemaakte foto's worden automatisch opgeslagen en het opnemen wordt gestopt 
in de volgende omstandigheden:
 
-
Als u de opnamerichting wijzigt tijdens het opnemen.
 
-
Als u de camera te snel beweegt.
 
-
Als u de camera niet beweegt.