Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
73
Stel de gewenste opties in.
• 
Als [U] is ingesteld op Film STBY, druk u op [U] om de 
standby-stand voor video-opname te activeren.
• 
In de standby-stand voor video-opnamen blijft de videofunctie 
ingeschakeld nadat de opname is voltooid. Druk op de 
[Ontspanknop] om terug te gaan naar de opnamemodus.
Druk op 
 (Video-opname) om het opnemen te starten.
• 
Video-opname wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de 
geselecteerde opname-opties.
Druk nogmaals op 
 (Video-opname) om het opnemen te 
stoppen.
• 
High-efficiency Video Coding (HEVC) is de nieuwste videocoderingsindeling die 
in 2013 is ontwikkeld door ISO-IEC en ITU-T. Aangezien deze indeling een hoog 
compressieniveau gebruikt, kunnen er meer gegevens worden opgeslagen op minder 
geheugenruimte. Afhankelijk van de specificaties en interface van de computer 
worden bestanden mogelijk niet met volledige resolutie afgespeeld wegens de hoge 
compressie op bepaalde computers. Als u het bestand wilt weergeven in HEVC-
indeling, hebt u een apparaat of programma nodig met HEVC-codecs.
• 
De kijkhoek wordt kleiner als u 4K- of UHD-video opneemt. (Effectieve kijkhoek:  
bij 4K ongeveer 1,68 keer de brandpuntsafstand en bij UHD ongeveer 1,77 keer)
• 
Als u tijdens de video-opname de beeldstabilisatie hebt ingeschakeld, kan het geluid 
hiervan in de opname hoorbaar zijn.
• 
Wanneer u een video opneemt, kan de camera de geluiden van de zoomfunctie of 
andere lensaanpassingen opnemen.
• 
Wanneer u een optionele videolens gebruikt, wordt het autofocusgeluid niet 
opgenomen.
• 
Als u tijdens het opnemen van een video de lens verwijdert, wordt de opname 
onderbroken. Verwissel de lens niet tijdens het opnemen.
Een video opnemen
In de opnamemodus kunt u 4K-video's (4096X2160) opnemen door op 
 
(Video-opname) te drukken. (p. 192) De camera slaat de video op in HEVC-
indeling. Als u een video opneemt met 640X480 (MJPEG), wordt de video 
opgeslagen in AVI-indeling. Om HEVC-bestanden weer te geven, hebt u een 
apparaat of programma nodig waarop HEVC-codecs zijn geïnstalleerd. Het 
geluid wordt via de microfoon van de camera opgenomen.
U kunt de belichting instellen door voor de modus die u hebt geselecteerd, 
de diafragmawaarde en sluitertijd aan te passen. Als u tijdens het opnemen 
van een video een lens gebruikt die niet beschikt over een AF/MF-schakelaar, 
drukt u op [F] om de gewenste AF-stand te selecteren. Als uw lens beschikt 
over een AF/MF-schakelaar, stelt u de schakelaar in op de geselecteerde 
scherpstelmodus. Stel de schakelaar in op AF wanneer u Enkelvoudige AF 
of Continu AF selecteert. Stel de schakelaar in op MF wanneer u Handmatig 
scherpstellen selecteert.
Druk op [f] om te schakelen tussen AF en MF terwijl u een video opneemt. 
Druk op de AEL-toets om de scherpstelvergrendelingsfunctie te gebruiken (als 
de AFL-functie is toegewezen aan de AEL-toets).
Selecteer In-/uitfaden om een scène in of uit te faden. U kunt ook Spraak
Windonderdrukking of andere opties selecteren. (p. 123)
Raak tijdens het opnemen van een video 
 aan om een optie voor Aanraak 
AF te selecteren. Als u Aanraak AF selecteert, kunt u scherpstelling van de 
camera vastzetten op een onderwerp door het onderwerp aan te raken op het 
scherm. Als u Tracking AF selecteert, volgt de scherpstelling uw onderwerp 
zodat er voortdurend wordt scherpgesteld, ook wanneer het onderwerp 
beweegt of wanneer u de beeldcompositie wijzigt.