Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Opnamemodi
76
Beschikbare functies in de opnamemodus
Raadpleeg Hoofdstuk 2 voor details over opnamefuncties.  
U kunt op sneltoetsen drukken voor toegang tot geselecteerde functies, zoals 
aangegeven.
Functie
Beschikbaar in
Snelkoppeling
Afstelstand (p. 115)
P
/A/S/M
-
Fotoformaat (p. 78)
P
/A/S/M/s*/t*/3D*
-
Kwaliteit (p. 79)
P
/A/S/M/s*
-
ISO (p. 80)
P
/A/S/M
f
/I
OLED-kleuren (p. 82)
P
/A/S/M/s/t/3D
-
Witbalans (p. 83)
P
/A/S/M
f
Fotowizard (p. 85)
P
/A/S/M
f
Intelligent filter (p. 86)
P
/A/S/M
-
AF-stand (p. 87)
P
/A/S/M/s*/t/3D*
f
/F
AF-gebied (p. 90)
P
/A/S/M/s*
f
Aanraak AF (p. 94)
P
/A/S/M/s*/t*/3D*
-
MF-help (p. 96)
P
/A/S/M/s/t/3D*
-
Functie
Beschikbaar in
Snelkoppeling
Uitlichten (p. 98)
P
/A/S/M/s/t
-
OIS (Anti-trillen) (p. 99)
P
/A/S/M/s*/t
-
Aantal opnamen (Eén foto/
Continu-opname/Burst/
Timer/Bracketing) (p. 100)
P
/A/S/M/s*/t*/3D*
f
/C
Intervalopname (p. 105)
P
/A/S/M
-
Flitser (p. 106)
P
*/A*/S*/M*/s*/t*
f
Lichtmeting (p. 111)
P
/A/S/M
f
Koppel AE met AF-punt  
(p. 113)
P
/A/S/M
-
Dynamisch bereik (p. 114)
P
/A/S/M
-
Belichtingscompensatie  
(p. 115)
P
/A/S/M/s*
f
Belichtings-/
scherpstellingsvergrendeling 
(p. 117)
P
/A/S
a
*  Sommige functies zijn in deze modi beperkt.