Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
79
Opnamefuncties > 
Formaat en resolutie
Kwaliteit
Foto's worden door de camera in JPEG- of RAW-indeling opgeslagen.
Foto's die met een camera gemaakt zijn, worden vaak omgezet naar een 
JPEG-indeling en opgeslagen in het geheugen volgens de instellingen van 
de camera op het moment van de opname. RAW-bestanden worden niet 
omgezet naar een JPEG-indeling, maar zonder aanpassingen in het geheugen 
opgeslagen.
RAW-bestanden hebben de bestandsextensie 'SRW'. Voor het aanpassen 
en kalibreren van de belichting, witbalans, tonen, contrast en kleuren van 
RAW-bestanden en om deze in JPEG- of TIFF-indeling om te zetten, kunt u 
gebruikmaken van het programma Samsung RAW Converter.
Omdat RAW-bestanden erg groot zijn, moet u controleren of er voldoende 
ruimte op de geheugenkaart beschikbaar is om ze in deze indeling op te slaan.
U stelt de kwaliteit als 
volgt in:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Kwaliteit 
ĺ
 
een optie.
* Standaard
Pictogram
Indeling
Beschrijving
JPEG
Superfijn*:
• 
Gecomprimeerd voor de beste kwaliteit.
• 
Aanbevolen voor afdrukken op groot formaat.
* Standaard
Pictogram
Indeling
Beschrijving
JPEG
Fijn:
• 
Gecomprimeerd voor betere kwaliteit.
• 
Aanbevolen voor afdrukken op normaal formaat.
JPEG
Normaal:
• 
Gecomprimeerd voor normale kwaliteit.
• 
Aanbevolen voor afdrukken in klein formaat of 
voor uploaden naar internet.
RAW
RAW:
• 
Sla een niet-verwerkte versie van de foto op.
• 
Aanbevolen als u de foto naderhand wilt 
bewerken.
RAW+JPEG
RAW + S.Fijn: een foto opslaan in zowel JPEG- 
(superhoge kwaliteit) als RAW-indeling.
RAW+JPEG
RAW + Fijn: een foto opslaan in zowel JPEG- (hoge 
kwaliteit) als RAW-indeling.
RAW+JPEG
RAW + Normaal: een foto opslaan in zowel JPEG- 
(Normale kwaliteit) als RAW-indeling.
Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties 
verschillen.