Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
80
80
Opnamefuncties
Opnamefuncties
De ISO-waarde geeft de mate aan waarin de camera gevoelig is voor licht.
Hoe hoger de ISO-waarde, des te gevoeliger is de camera voor licht. Dit 
betekent dat u met een hogere ISO-waarde op plaatsen met minder licht 
foto's kunt nemen met een snellere sluitertijd. Dit kan echter wel tot meer 
elektronische ruis en korrelige foto's leiden.
U stelt de ISO-waarde 
als volgt in:
In de opnamemodus drukt u op [I] 
ĺ
 een optie.
Voorbeelden
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• 
U kunt de optie ook instellen door op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 ISO 
ĺ
 een optie te drukken 
in de opnamemodus.
• 
Verhoog de ISO-waarde op plaatsen waar geen flitser kan of mag worden gebruikt. 
Door een hoge ISO-waarde in te stellen, kunt u heldere foto's maken zonder dat daar 
meer licht voor nodig is.
• 
Gebruik de functie Ruisonderdrukking om zichtbare ruis te beperken die kan worden 
weergegeven op foto's die met hoge ISO-waarden worden gemaakt. (p. 171)
• 
Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de beschikbare opties verschillen.
• 
U kunt de ISO-waarde instellen op maximaal ISO 6400 bij het opnemen van een video.
ISO-waarde