Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
81
Opnamefuncties > 
ISO-waarde
ISO-instellingen aanpassen
U kunt ISO Stap, Auto ISO bereik of ISO vergroten aanpassen.
De ISO-instellingen 
aanpassen:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 ISO aanpassen 
ĺ
 een optie.
Optie
Beschrijving
ISO stap
U kunt het formaat voor de aanpassingen van de ISO-
waarde instellen op 1/3 of 1 stap.
Auto ISO bereik
U kunt de maximale ISO-waarde instellen waarvoor elke 
EV-stap wordt gekozen wanneer u ISO instelt op Auto.
ISO uitbreiden
U kunt ISO 51200 selecteren.
U kunt maximaal ISO 25600 selecteren wanneer u Continu normaal gebruikt of 
maximaal ISO 6400 als u Continu hoog gebruikt.