Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
82
82
Opnamefuncties
Opnamefuncties
U kunt instellen dat de camera kleuren optimaliseert voor het afspelen 
op OLED-schermen. Een OLED-scherm heeft een breder bereik voor 
kleurreproductie dan een LCD-scherm en produceert heldere, natuurlijke 
kleuren.
OLED-kleur instellen:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 OLED-kleuren 
ĺ
 een optie.
Voorbeelden
Zonder OLED-kleureffect
Met OLED-kleureffect
OLED Kleur