Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
83
83
Opnamefuncties
Opnamefuncties
Met de functie Witbalans worden de kleuren in foto's aangepast zodat ze er 
natuurlijker uitzien. U kunt deze functie gebruiken als de kleuren worden 
beïnvloed door het type en de kwaliteit van de lichtbron. TL-lampen kunnen 
de kleuren in een foto bijvoorbeeld een blauwe tint geven. U kunt dit effect 
compenseren door een optie voor witbalans te selecteren waarmee de 
instellingen van de camera voor de lichtbron worden aangepast. U kunt de 
witbalans ook aanpassen door de instelling Kleurtemperatuur van de camera 
handmatig aan te passen.
U kunt ook de vooraf ingestelde opties voor de witbalans aanpassen, zodat bij 
een mix van verschillende soorten licht de kleuren van de foto overeenkomen 
met de werkelijkheid.
U stelt de witbalans als 
volgt in:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Witbalans 
ĺ
 
een optie.
* Standaard
Pictogram
Beschrijving
Auto WB*: de witbalansinstellingen voor de lichtbron automatisch 
aanpassen.
Auto WB+Kunstlicht: de witbalansinstellingen voor de lichtbron 
automatisch aanpassen, behalve bij opnamen onder gloei- of 
halogeenlampen. Deze optie compenseert niet de rode tint van 
gloeilampen.
Daglicht: voor foto's in de buitenlucht op een zonnige dag. Deze 
optie resulteert in foto's die de natuurlijke kleuren van de scène het 
dichtst benaderen.
Bewolkt: voor foto's in de buitenlucht op een bewolkte dag of in de 
schaduw. Foto's die op bewolkte dagen worden gemaakt, hebben 
een blauwere tint dan op zonnige dagen. Met deze optie wordt dat 
effect gecompenseerd.
* Standaard
Pictogram
Beschrijving
W
Wit TL-licht: selecteer deze optie voor foto's die onder een 
daglichtlamp worden gemaakt, met name bij wit TL-licht.
N
NW TL-licht: selecteer deze optie voor foto's die onder een 
daglichtlamp worden gemaakt, met name bij wit TL-licht wat zeer 
wit is.
D
Daglicht-TL: selecteer deze optie voor foto's die onder een 
daglichtlamp worden gemaakt, met name bij wit TL-licht met een 
enigszins blauwe tint.
Kunstlicht: voor foto's binnenshuis bij gloeilamp- of 
halogeenlampverlichting. Gloeilampen hebben een roodachtige 
tint. Met deze optie wordt dat effect gecompenseerd.
WB flitser: selecteer deze optie wanneer u een flitser gebruikt.
Aangepaste instelling: gebruik uw vooraf gedefinieerde 
instellingen. U kunt de witbalans handmatig instellen door op 
[D] te drukken en door een wit vel papier te fotograferen. Vul de 
cirkel voor spotmeting met het papier in en stel de witbalans in.
Kleurtemperatuur: pas de kleurtemperatuur van de lichtbron 
handmatig aan. Kleurtemperatuur is een meting in graden Kelvin 
dat het specifieke type lichtbron aangeeft. U krijgt een warmere 
foto met een hogere waarde en een koelere foto met een lagere 
waarde. Druk op [D] en pas de kleurtemperatuur aan.
Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties 
verschillen.
Witbalans