Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
86
86
Opnamefuncties
Opnamefuncties
Met Intelligent filter kunt u speciale effecten toepassen op uw foto's. U 
kunt verschillende filteropties selecteren om speciale effecten te maken die 
doorgaans lastig ter realiseren zijn met normale lenzen.
U stelt als volgt opties 
voor Intelligent filter 
in:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Intelligent 
filter 
ĺ
 een optie.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Uit*
Geen effect
Vignetten
Retrokleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van 
Lomo-camera's toepassen.
Miniatuur (H)
Een effect toepassen waarmee het onderwerp in miniatuur 
wordt weergegeven. De boven- en onderkant van de foto 
worden wazig gemaakt.
Miniatuur (V)
Een effect toepassen waarmee het onderwerp in miniatuur 
wordt weergegeven. De linker- en rechterkant van de foto 
worden wazig gemaakt.
Waterverf
Het effect van een waterverfschilderij toepassen.
Rood
Verzadiging van alle kleuren ongedaan maken behalve van 
rood.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Groen
Verzadiging van alle kleuren ongedaan maken behalve van 
groen.
Blauw
Verzadiging van alle kleuren ongedaan maken behalve van 
blauw.
Geel
Verzadiging van alle kleuren ongedaan maken behalve van 
geel.
• 
U kunt geen opties voor Intelligent filter en Fotowizard tegelijkertijd instellen.
• 
Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de beschikbare opties verschillen.
Intelligent filter