Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
89
Opnamefuncties > 
AF-stand
Actief AF
Als u de [Ontspanknop] half indrukt, detecteert de camera automatisch de 
bewegingen van het onderwerp en wordt geschakeld tussen Enkelvoudige AF 
en Continu AF. De scherpstelling wordt vastgezet op het onderwerp wanneer 
het onderwerp te ver bij de camera uit de buurt komt (Enkelvoudige AF). De 
camera blijft automatisch scherpstellen wanneer het onderwerp dichter bij de 
camera komt (Continu AF). Deze modus wordt aanbevolen voor het opnemen 
van onderwerpen die op een onvoorspelbare manier bewegen.
Deze optie is niet beschikbaar tijdens het opnemen van een video.
Handmatig scherpstellen
U kunt handmatig op het onderwerp scherpstellen door aan de scherpstelring 
op de lens te draaien. Met de functie MF-help kunt u gemakkelijk 
scherpstellen op een onderwerp. Wanneer u de scherpstelring draait, wordt 
het scherpstelgedeelte vergroot. Wanneer u de functie Uitlichten gebruikt, 
wordt de geselecteerde kleur weergegeven op het scherpgestelde onderwerp. 
Deze modus wordt aanbevolen voor het opnemen van een onderwerp dat 
een vergelijkbare kleur als de achtergrond heeft en voor nachtelijke scènes en 
vuurwerk.
Als u deze functie gebruikt kunt u de opties Aanraak AFAF-gebied
Gezichtsdetectie en Koppel AE met AF-punt niet gebruiken.