Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
91
Opnamefuncties > 
AF-gebied
Zone AF
De camera stelt alleen scherp op het gebied dat u instelt. Het scherpstelgebied 
blijft vergrendeld op het ingestelde gebied, ook als het onderwerp het 
scherpstelgebied verlaat. Deze modus wordt aanbevolen wanneer u de 
scherpstelling op het specifieke gebied wilt corrigeren.
Als u het scherpstelgebied wilt verplaatsen of het formaat wilt aanpassen, 
drukt u in de opnamemodus op [o].
Multi AF
De camera geeft een groene rechthoek weer op de plaatsen waar is 
scherpgesteld. De foto wordt in twee of meer gebieden verdeeld en de camera 
zorgt voor scherpstelpunten in elk gebied. Deze modus wordt aanbevolen 
voor het maken van foto's van landschappen.
Wanneer u de [Ontspanknop] half indrukt, worden de scherpstelgebieden 
weergegeven, zoals in de onderstaande afbeelding is aangegeven.