Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
92
92
Opnamefuncties
Opnamefuncties
Normaal
De camera richt de focus bij voorkeur op gezichten van mensen. Er kunnen 
gezichten van tot 10 mensen worden gedetecteerd. Deze instelling wordt 
aangeraden als u van een groep mensen een foto maakt.
Wanneer u de [Ontspanknop] half indrukt, worden de gezichten 
scherpgesteld, zoals in de onderstaande afbeelding is aangegeven. In het 
geval van een groep mensen, wordt het scherpstelgebied op het gezicht van 
de dichtstbijzijnde persoon aangegeven of op de persoon in het midden van 
het scherm en de rest van de gezichten in grijs.
Gebruik deze opties van Gezichtsdetectie om een zelfportret of een lachend 
gezicht vast te leggen.
De functie 
Gezichtsdetectie 
gebruiken:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Gezichtsdetectie 
ĺ
 een optie.
• 
Wanneer uw camera een gezicht detecteert, wordt het gedetecteerde gezicht 
automatisch gevolgd.
• 
Afhankelijk van de opties van de Fotowizard, heeft Gezichtsdetectie mogelijk geen 
effect.
• 
Wanneer u handmatig scherpstelt, is Gezichtsdetectie mogelijk niet beschikbaar.
• 
Gezichtsdetectie is in de volgende gevallen mogelijk niet effectief:
 
-
het onderwerp bevindt zich te dicht bij de camera
 
-
als het te licht of te donker is
 
-
het onderwerp kijkt niet in de richting van de camera
 
-
het onderwerp draagt een zonnebril of masker
 
-
de gezichtsuitdrukking van het onderwerp verandert drastisch
 
-
het onderwerp is van achteren belicht of de lichtomstandigheden zijn niet 
stabiel
• 
Als opties voor Gezichtsdetectie instelt, wordt het AF-gebied automatisch 
ingesteld op Multi AF.
• 
Afhankelijk van de geselecteerde opties voor Gezichtsdetectie zijn bepaalde 
opnameopties niet beschikbaar.
Gezichtsdetectie