Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
93
Opnamefuncties > 
Gezichtsdetectie
Glimlachopname
De camera activeert de ontspanknop automatisch wanneer een lachend 
gezicht wordt gedetecteerd.
Wanneer uw onderwerp breed lacht, kan de camera het lachende gezicht 
gemakkelijker detecteren.
Knipoogopname
De camera activeert de ontspanknop automatisch 2 seconden nadat iemand 
die knipoogt, is gedetecteerd.
• 
Knipoog langer dan 1 seconde voor betere detectie.
• 
In de volgende gevallen kan knipoogdetectie mislukken:
 
-
de camera bevindt zich lager dan oogniveau
 
-
het onderwerp is donker wegens tegenlicht
 
-
het onderwerp draagt een bril