Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
94
94
Opnamefuncties
Opnamefuncties
Tracking AF
Met Tracking AF kunt u een onderwerp volgen en automatisch scherpstellen, 
zelfs wanneer het onderwerp beweegt of wanneer u de compositie wijzigt.
Wit kader: uw camera volgt het 
onderwerp.
Groen kader: er wordt 
scherpgesteld op het onderwerp 
wanneer u de [Ontspanknop] half 
indrukt.
Rood kader: uw camera kan niet 
scherpstellen.
Selecteer of stel scherp op een gebied dat u aanraakt op het scherm. U kunt 
ook scherpstellen op het onderwerp of een foto vastleggen door het scherm 
aan te raken.
Aanraak AF instellen:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Aanraak AF 
ĺ
 een optie.
Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de beschikbare opties verschillen.
Aanraak AF
Met Aanraak AF kunt u selecteren en scherpstellen op het scherpstelgebied 
dat u aanraakt op het scherm.
AF-punt
Het scherpstelgebied komt overeen met het gebied dat u aanraakt op het 
scherm en er wordt niet scherpgesteld.
Aanraak AF