Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
95
Opnamefuncties > 
Aanraak AF
One Touch-opname
U kunt een foto maken met een vingeraanraking. Wanneer u een onderwerp 
aanraakt, stelt de camera automatisch scherp op het onderwerp en wordt de 
foto gemaakt.
• 
Als u geen scherpstelgedeelte selecteert, werkt de functie voor automatisch 
scherpstellen niet.
• 
Een onderwerp volgen mislukt mogelijk als:
 
-
Het onderwerp te klein is.
 
-
Het onderwerp onregelmatig beweegt.
 
-
Het onderwerp van achteren is belicht of als u opnamen maakt op een donkere 
locatie.
 
-
Kleuren of patronen op het onderwerp en de achtergrond zijn gelijk.
 
-
Het onderwerp horizontale patronen bevat, zoals luxaflex.
 
-
De camera veel schudt.
 
-
U continu foto's maakt.
• 
Wanneer het volgen mislukt, wordt de functie gereset.
• 
Als de camera het onderwerp niet kan volgen, wordt het scherpstelgebied 
gereset.
• 
Als de camera niet kan scherpstellen, wordt het scherpstelkader rood en wordt de 
focus gereset.
• 
Wanneer u Tracking AF selecteert, wordt de AF-stand ingesteld op Continu AF.