Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
97
Opnamefuncties > 
Scherpstelhulp
DMF (Direct Manual Focus, direct handmatig 
scherpstellen)
U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen door de scherpstelring 
te draaien nadat u hebt scherpgesteld door de [Ontspanknop] half in te 
drukken.
U stelt de DMF-functie 
als volgt in:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 DMF 
ĺ
 een 
optie.
De MF- en DMF-reactietijd instellen
Hiermee kunt u de reactie instellen van de scherpstelring wanneer u 
handmatig scherpstellen of de DMF-functie gebruikt. Als u Hoog selecteert, 
wordt de scherpstelling aangepast met kleine rotaties van de scherpstelring. 
Als u Laag selecteert, wordt de scherpstelling aangepast met grotere rotaties 
van de scherpstelring.
U stelt de MF-
reactietijd als volgt in:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 MF-reactietijd 
ĺ
 een optie.
Prioriteit AF/ontspanknop
Instellen om een foto te maken wanneer de scherpstelling is bereikt, of om 
een nauwkeurigheidsprioriteit of opnamesnelheidprioriteit te selecteren.
Opties voor Prioriteit 
AF/ontspanknop 
instellen:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Prioriteit AF/ontspanknop 
ĺ
 een optie.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Scherpstelling*
Er wordt alleen een foto gemaakt wanneer er is 
scherpgesteld. U kunt scherpstelnauwkeurigheid of 
opnamesnelheid instellen als prioriteit.
• 
Auto*: de camera selecteert automatisch Prioriteit 
nauwkeurigheid of Prioriteit opnamesnelheid.
• 
Prioriteit nauwkeurigheid: nauwkeurige 
scherpstelling instellen als prioriteit. Als u de 
opnamemethode Continu hoog of Burst selecteert, 
wordt de instelling Prioriteit nauwkeurigheid alleen 
toegepast bij de eerste opname.
• 
Prioriteit afdruksnelheid: de opnamesnelheid 
instellen als prioriteit.
Ontspanknop
Er wordt een foto gemaakt wanneer u op de 
[Ontspanknop] drukt, zelfs als er niet is scherpgesteld.