Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
98
Opnamefuncties > 
Scherpstelhulp
Uitlichten
In de modus voor handmatig scherpstellen verschijnt de door u geselecteerde 
kleur op het gefocuste onderwerp om u met de focus te helpen terwijl u de 
scherpstelring draait.
Opties voor Uitlichten 
instellen:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Uitlichten 
ĺ
 
een optie.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Niveau
Stel een gevoeligheid in om het gefocuste onderwerp te detecteren. 
(UitHoogNormaal*, Laag)
Kleur
Stel een kleur in die verschijnt op het onderwerp waarop is 
scherpgesteld. (Wit*, RoodGroen)
De functie Uitlichten is niet beschikbaar wanneer u de resolutie 4096X2160 of 
3840X2160 selecteert.