Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
103
Phát lại/Chỉnh sửa
Tìm hiểu cách xem ảnh và video dạng thumbnails và cách bảo vệ hoặc 
xóa tập tin.
Nếu bạn không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong một khoảng thời gian, 
thông tin và các biểu tượng trên màn hình sẽ biến mất. Khi bạn sử dụng lại 
máy ảnh, chúng sẽ xuất hiện trở lại.
Xem ảnh
Bấm [y].
•  
Các tập tin gần đây nhất mà bạn đã chụp sẽ được hiển thị.
Nhấn [C/F] để cuộn các tập tin.
•  
Bạn cũng có thể kéo hình ảnh sang trái hoặc sang phải để di 
chuyển đến tập tin khác.
Bạn không thể chỉnh sửa hoặc phát lại những tập tin được chụp bằng máy 
ảnh khác, do kích thước hoặc mã hóa không được hỗ trợ. Hãy sử dụng máy 
tính hoặc thiết bị khác để chỉnh sửa hoặc phát lại những tập tin này.
Xem ảnh dưới dạng thumbnails
Để tìm kiếm ảnh và video mà bạn muốn, chuyển sang chế độ xem 
ảnh nhỏ bằng cách bấm [I] hoặc chạm vào 
 trong chế độ 
Phát lại. Xem dạng thumbnails hiển thị nhiều ảnh cùng lúc vì vậy bạn 
có thể dễ dàng tìm được các mục mà bạn muốn tìm. Bạn cũng có thể 
phân loại hoặc hiển thị các tập tin theo mục như ngày tháng hoặc loại 
tập tin.
Ở chế độ xem ảnh nhỏ, bấm [m] 
 z 
 Xem 
 một mục để chọn 
chế độ xem ảnh nhỏ. 
Tìm kiếm và quản lý tập tin