Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
116
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Chỉnh sửa ảnh
Sử dụng các hiệu ứng Lọc Thông minh
Sử dụng các hiệu ứng đặc biệt cho ảnh của bạn.
Chạm   và chạm vào một tuỳ chọn.
Lọc thông minh : Tối bốn góc ảnh
Tùy chọn
Mô tả
Tắt
Không có hiệu ứng
Tối bốn góc ảnh
Sử dụng các màu tương phản, có độ tương 
phản cao, và hiệu ứng làm mờ mạnh của 
máy ảnh Lomo.
Thu nhỏ
Sử dụng hiệu ứng dịch chuyển độ nghiêng 
để làm cho đối tượng có vẻ như bị thu nhỏ.
Tiêu điểm mềm
Ẩn đi các khuyết điểm trên khuôn mặt hoặc 
sử dụng hiệu ứng ảo.
Phác họa
Sử dụng hiệu ứng phác hoạ bằng bút.
Tùy chọn
Mô tả
Mắt cá
Làm biến dạng các đối tượng ở gần để bắt 
chước hiệu ứng hình ành của ống kính mắt 
cá.
Cổ điển 
Sử dụng hiệu ứng đen và trắng. 
Hoài cổ
Sử dụng hiệu ứng tông màu nâu đỏ.
Tranh sơn dầu
Sử dụng hiệu ứng vẽ tranh sơn dầu.
Hoạt hình
Sử dụng hiệu ứng hoạt hoạ.
Tranh Thủy mặc
Sử dụng hiệu ứng vẽ phác bằng mực.
Bộ lọc Tỏa ánh 
sáng 
Thêm các đường thẳng toả ra bên ngoài từ 
đối tượng sáng để sử dụng hiệu ứng hình 
ảnh của bộ lọc ngang.
Zoom Ảnh 
Làm mờ các cạnh của bức ảnh để tập trung 
vào đối tượng ở giữa khung hình.
Bấm [o] hoặc chạm 
.
Chạm   để lưu.