Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
123
Mạng Không dây
Sử dụng Tính năng NFC (Tag & Go)
Sử dụng các tính năng NFC trong chế độ 
Phát lại (Photo Beam)
Ở chế độ Phát lại, máy ảnh tự động chuyển tập tin hiện tại sang 
smartphone khi bạn đọc nhãn từ một thiết bị tích hợp NFC.
•  
Để chuyển nhiều tập tin, chọn các tập tin khi xem dạng thumbnails 
và sau đó đọc một nhãn từ một thiết bị tích hợp NFC.
Sử dụng các tính năng NFC trong chế độ 
Wi-Fi
Chọn MobileLink hoặc Remote Viewfinder từ cửa sổ hội thoại xuất 
hiện bằng cách đọc một nhãn từ một thiết bị tích hợp NFC.  
Đặt ăng-ten NFC của điện thoại thông minh gần ăng-ten NFC của 
máy ảnh để đưa ra tính năng tự động lưu ảnh vào một điện thoại 
thông minh hoặc tính năng sử dụng một điện thoại thông minh làm 
một nút chụp từ xa. Bạn cũng có thể chuyển các tập tin sang thiết bị 
đã tích hợp NFC trong chế độ Phát lại. 
•  
Tính năng này được hỗ trợ bởi các dòng smartphone tích hợp NFC chạy 
hệ điều hành Android OS. Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng phiên bản mới 
nhất. Tính năng này không có sẵn cho các thiết bị iOS.
•  
Bạn nên cài đặt ứng dụng Samsung SMART CAMERA App trên điện thoại 
hoặc thiết bị của mình trước khi sử dụng tính năng này. Bạn có thể tải 
ứng dụng từ Kho ứng dụng Samsung Apps hoặc Google Play Store. Kho 
ứng dụng Samsung SMART CAMERA App tương thích với các dòng máy 
ảnh Samsung được sản xuất từ năm 2013 hoặc mới hơn.
•  
Đối với các thiết bị đang chạy Android OS 2.3.3 – 2.3.7, hãy tải về 
•  
Để đọc một nhãn NFC, đặt thiết bị tích hợp NFC gần nhãn NFC của máy 
ảnh trong hơn 2 giây.
•  
Bạn có thể cài đặt kích thước cho những bức ảnh được chuyển bằng 
cách bấm [m] và sau đó chọn d 
 MobileLink/Kích cỡ ảnh NFC 
 
một tuỳ chọn. 
•  
Không được sửa đổi thẻ gán NFC theo bất cứ cách nào.
Sử dụng các tính năng NFC trong chế độ 
Chụp
Khởi động tính năng AutoShare hoặc Remote Viewfinder bằng cách 
đọc một nhãn từ một thiết bị tích hợp NFC. (tr. 124, 130) Cài đặt trước 
để khởi động chức năng Wi-Fi bằng cách đọc nhãn trên thiết bị tích 
hợp NFC. (tr. 151)