Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
124
Mạng Không dây
Tự động lưu các tập tin vào smartphone
Máy ảnh kết nối với một smartphone có hỗ trợ tính năng AutoShare 
qua một mạng WLAN. Khi bạn chụp ảnh bằng máy ảnh, bức ảnh được 
lưu tự động vào smartphone.
•  
Tính năng AutoShare được hỗ trợ bởi smartphone hoặc máy tính bảng 
sử dụng hệ điều hành Android OS hoặc iOS. (Một số tính năng có thể 
không được hỗ trợ bởi một số dòng máy.) Trước khi sử dụng tính năng 
này, hãy cập nhật phần sụn phiên bản mới nhất cho thiết bị. Nếu phiên 
bản phần sụn không phải là phiên bản mới nhất, tính năng này không 
thể hoạt động đúng cách. 
•  
Bạn nên cài đặt ứng dụng Samsung SMART CAMERA App trên điện 
thoại hoặc thiết bị của mình trước khi sử dụng tính năng này. Bạn có thể 
tải ứng dụng từ Kho ứng dụng Samsung Apps, Google Play Store, hoặc 
Apple App Store. Kho ứng dụng Samsung SMART CAMERA App tương 
thích với các dòng máy ảnh Samsung được sản xuất từ năm 2013 hoặc 
mới hơn.
•  
Đối với các thiết bị đang chạy Android OS 2.3.3 – 2.3.7, hãy tải về 
•  
Nếu cài đặt chức năng này, chế độ cài đặt được duy trì ngay cả khi bạn 
chuyển sang chế độ Chụp.
•  
Tính năng này có thể không được hỗ trợ ở một số chế độ hoặc không 
khả dụng với một số tùy chọn chụp.
Ở chế độ Chụp, chạm vào   
→ 
AutoShare.
•  
Bạn cũng có thể nhấn [m] 
 b 
 AutoShare 
 Bật.
•  
Nếu xuất hiện thông báo nhắc nhở yêu cầu bạn tải về ứng 
dụng, chọn Tiếp.
•  
Để yêu cầu xác minh bằng mã PIN khi kết nối điện thoại thông 
minh với máy ảnh, hãy chọn Cài đặt bảo mật. (tr. 155)
Trên smarphone, bật Kho ứng dụng Samsung SMART 
CAMERA App.
•  
Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, bật tính năng 
Wi-Fi trước khi bật ứng dụng.
•  
Để bắt đầu ứng dụng tự động trên một smartphone tích hợp 
NFC, bật chức năng và đặt điện thoại gần nhãn NFC (tr. 28) trên 
máy ảnh. Xác nhận rằng smartphone đã được kết nối với máy 
ảnh, và sau đó chuyển sang bước 5.
Chọn máy ảnh từ danh sách và kết nối smartphone với 
máy ảnh.
•  
Smartphone chỉ có thể kết nối mỗi lần với một máy ảnh.
•  
Nếu Khóa bảo mật Wi-Fi bật, hãy nhập mã PIN hiển thị trên 
máy ảnh vào điện thoại thông minh.