Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
126
Mạng Không dây
Máy ảnh kết nối với một smartphone có hỗ trợ tính năng MobileLink 
thông qua một mạng WLAN. Bạn có thể dễ dàng gửi ảnh hoặc video 
tới smartphone của bạn.
•  
Tính năng MobileLink được hỗ trợ bởi các smartphone hoặc máy tính bảng 
chạy hệ điều hành Android OS hoặc iOS. (Một số tính năng có thể không 
được hỗ trợ bởi một số dòng máy.) Trước khi sử dụng tính năng này, hãy 
cập nhật phần sụn phiên bản mới nhất cho thiết bị. Nếu phiên bản phần 
sụn không phải là phiên bản mới nhất, tính năng này không thể hoạt động 
đúng cách. 
•  
Bạn nên cài đặt ứng dụng Samsung SMART CAMERA App trên điện thoại 
hoặc thiết bị của mình trước khi sử dụng tính năng này. Bạn có thể tải ứng 
dụng từ Kho ứng dụng Samsung Apps, Google Play Store, hoặc Apple App 
Store. Kho ứng dụng Samsung SMART CAMERA App tương thích với các 
dòng máy ảnh Samsung được sản xuất từ năm 2013 hoặc mới hơn.
•  
Đối với các thiết bị đang chạy Android OS 2.3.3 – 2.3.7, hãy tải về Samsung 
•  
Khi không có một tập tin nào trong bộ nhớ của máy ảnh, bạn không thể sử 
dụng tính năng này.
•  
Bạn có thể xem lên đến 1.000 tập tin hiện thời và gửi đến 1.000 tập tin cùng 
một lúc.
•  
Khi bạn gửi các đoạn video Full HD sử dụng tính năng MobileLink, có thể 
bạn không thể phát lại được các tập tin trên một số thiết bị.
•  
Khi sử dụng tính năng này trên thiết bị chạy hệ điều hành iOS, thiết bị này 
có thể mất kết nối Wi-Fi.
•  
Bạn không thể gửi các tập tin định dạng RAW. 
•  
Bạn có thể cài đặt kích thước cho những bức ảnh được chuyển bằng cách 
bấm [m] và sau đó chọn d 
 MobileLink/Kích cỡ ảnh NFC 
 một 
tuỳ chọn. 
•  
Bạn cũng có thể chạm vào   
 MobileLink trên màn hình ở chế độ Chụp.
•  
Bạn cũng có thể gửi các tập tin trong chế độ Phát lại bằng cách bấm [m] 
và chọn Chia sẻ (Wi-Fi) 
 MobileLink hoặc bằng cách chọn 
 
 
MobileLink.
•  
Màn hình tắt nếu bạn không thực hiện thao tác nào trên máy ảnh trong 
vòng 30 giây.
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Trên máy ảnh, chọn  .
•  
Nếu xuất hiện thông báo nhắc nhở yêu cầu bạn tải về ứng 
dụng, chọn Tiếp.
•  
Để yêu cầu xác minh bằng mã PIN khi kết nối điện thoại thông 
minh với máy ảnh, hãy chọn Cài đặt bảo mật. (tr. 155)
Trên máy ảnh, chọn một tùy chọn gửi. 
•  
Nếu bạn chọn Chọn các tập tin từ điện thoại thông minh
bạn có thể sử dụng smartphone của mình để xem và chia sẻ 
tập tin đã lưu trong máy ảnh. Màn hình tắt nếu bạn không thực 
hiện thao tác nào trên smartphone trong vòng 30 giây. 
•  
Nếu bạn chọn Chọn các tập tin từ máy ảnh, bạn có thể chọn 
các tập tin để gửi từ máy ảnh. 
Trên smarphone, bật Kho ứng dụng Samsung SMART 
CAMERA App.
•  
Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, bật tính năng 
Wi-Fi trước khi bật ứng dụng.
•  
Để bắt đầu ứng dụng tự động trên một smartphone tích hợp 
NFC, bật chức năng và đặt điện thoại gần nhãn NFC (tr. 28) trên 
máy ảnh. Xác nhận rằng smartphone đã được kết nối với máy 
ảnh, và sau đó chuyển sang bước 7.
Gửi ảnh hoặc video tới một smartphone