Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
128
Mạng Không dây
Gửi ảnh hoặc video tới nhiều smartphone
Máy ảnh kết nối với một smartphone có hỗ trợ tính năng Group Share 
thông qua mạng WLAN. Bạn có thể dễ dàng gửi ảnh hoặc video tới 
nhiều smartphone.
•  
Tính năng Group Share được hỗ trợ bởi các smartphone hoặc máy tính 
bảng chạy hệ điều hành Android OS hoặc iOS. (Một số tính năng có thể 
không được hỗ trợ bởi một số dòng máy.) Trước khi sử dụng tính năng 
này, hãy cập nhật phần sụn phiên bản mới nhất cho thiết bị. Nếu phiên 
bản phần sụn không phải là phiên bản mới nhất, tính năng này không 
thể hoạt động đúng cách. 
•  
Bạn nên cài đặt ứng dụng Samsung SMART CAMERA App trên điện 
thoại hoặc thiết bị của mình trước khi sử dụng tính năng này. Bạn có thể 
tải ứng dụng từ Kho ứng dụng Samsung Apps, Google Play Store hoặc 
Apple App Store. Kho ứng dụng Samsung SMART CAMERA App tương 
thích với các dòng máy ảnh Samsung được sản xuất từ năm 2013 hoặc 
mới hơn.
•  
Đối với các thiết bị đang chạy Android OS 2.3.3 – 2.3.7, hãy tải về 
•  
Khi không có một tập tin nào trong bộ nhớ của máy ảnh, bạn không thể 
sử dụng tính năng này.
•  
Chuyển các tập tin đến nhiều smartphone có thể mất nhiều thời gian 
hơn là chuyển các tập tin đến một thiết bị. 
•  
Khi bạn gửi các đoạn video Full HD sử dụng tính năng Group Share, có 
thể bạn không thể phát lại được các tập tin trên một số thiết bị.
•  
Khi sử dụng tính năng này trên thiết bị chạy hệ điều hành iOS, thiết bị 
này có thể mất kết nối Wi-Fi.
•  
Bạn không thể gửi các tập tin định dạng RAW. 
•  
Bạn có thể cài đặt kích thước cho những bức ảnh được chuyển bằng 
cách bấm [m] và sau đó chọn d 
 MobileLink/Kích cỡ ảnh NFC 
 
một tuỳ chọn. 
•  
Bạn cũng có thể gửi các tập tin trong chế độ Phát lại bằng cách bấm 
[m] và sau đó chọn Chia sẻ (Wi-Fi) 
 Group Share hoặc bằng cách 
chọn 
 
 Group Share.
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Trên máy ảnh, chọn 
.
•  
Nếu xuất hiện thông báo nhắc nhở yêu cầu bạn tải về ứng 
dụng, chọn Tiếp.
•  
Để yêu cầu xác minh bằng mã PIN khi kết nối điện thoại thông 
minh với máy ảnh, hãy chọn Cài đặt bảo mật. (tr. 155)
Trên smarphone, bật Kho ứng dụng Samsung SMART 
CAMERA App.
•  
Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, bật tính năng 
Wi-Fi trước khi bật ứng dụng.
•  
Để bắt đầu ứng dụng tự động trên một smartphone tích hợp 
NFC, bật chức năng và đặt điện thoại gần nhãn NFC (tr. 28) trên 
máy ảnh. Xác nhận rằng smartphone đã được kết nối với máy 
ảnh và sau đó chuyển sang bước 6.