Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
130
Mạng Không dây
Máy ảnh kết nối với một smartphone có hỗ trợ tính năng Remote 
Viewfinder thông qua một mạng WLAN. Sử dụng smartphone làm bộ 
khởi động từ xa có tính năng Remote Viewfinder. Ảnh được chụp sẽ 
hiển thị trên điện thoại thông minh.
•  
Tính năng Remote Viewfinder được hỗ trợ bởi các smartphone hoặc máy 
tính bảng chạy hệ điều hành Android OS hoặc iOS. (Một số tính năng 
có thể không được hỗ trợ bởi một số dòng máy.) Trước khi sử dụng tính 
năng này, hãy cập nhật phần sụn phiên bản mới nhất cho thiết bị. Nếu 
phiên bản phần sụn không phải là phiên bản mới nhất, tính năng này 
không thể hoạt động đúng cách. 
•  
Bạn nên cài đặt ứng dụng Samsung SMART CAMERA App trên điện 
thoại hoặc thiết bị của mình trước khi sử dụng tính năng này. Bạn có thể 
tải ứng dụng từ Kho ứng dụng Samsung Apps, Google Play Store, hoặc 
Apple App Store. Kho ứng dụng Samsung SMART CAMERA App tương 
thích với các dòng máy ảnh Samsung được sản xuất từ năm 2013 hoặc 
mới hơn.
•  
Đối với các thiết bị đang chạy Android OS 2.3.3 – 2.3.7, hãy tải về 
•  
Bạn cũng có thể chạm vào   
 Remote Viewfinder trên màn hình 
trong chế độ Chụp.
•  
Ảnh hoặc video đã chụp hoặc quay liên tục sẽ không hiển thị trên 
smartphone.
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Trên máy ảnh, chọn  .
•  
Nếu xuất hiện thông báo nhắc nhở yêu cầu bạn tải về ứng 
dụng, chọn Tiếp.
•  
Để yêu cầu xác minh bằng mã PIN khi kết nối điện thoại thông 
minh với máy ảnh, hãy chọn Cài đặt bảo mật. (tr. 155)
Trên smarphone, bật Kho ứng dụng Samsung SMART 
CAMERA App.
•  
Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, bật tính năng 
Wi-Fi trước khi bật ứng dụng.
•  
Để bắt đầu ứng dụng tự động trên một smartphone tích hợp 
NFC, bật chức năng và đặt điện thoại gần nhãn NFC (tr. 28) trên 
máy ảnh. Xác nhận rằng smartphone đã được kết nối với máy 
ảnh, và sau đó chuyển sang bước 6.
Chọn máy ảnh từ danh sách và kết nối smartphone với 
máy ảnh.
•  
Smartphone chỉ có thể kết nối mỗi lần với một máy ảnh.
•  
Nếu Khóa bảo mật Wi-Fi bật, hãy nhập mã PIN hiển thị trên 
máy ảnh vào điện thoại thông minh.
Sử dụng một smartphone như một bộ khởi động từ xa